Agregátor zdrojů

V retenční nádrži Červený mlýn probíhá výjimečný geotechnický a hydrogeologický průzkum

Zprávy z Brna - 6 hodin 4 min zpět

(taz) Přírodní retenční nádrž Červený mlýn v Králově Poli u Svitavské radiály se v těchto dnech stala místem technologicky výjimečného průzkumu. Současná nádrž neumí zcela ochránit podzemní vodu od znečištění povrchovou a splaškovou vodou. Připravuje se proto stavba nádrže nové. V rámci těchto příprav zde nyní probíhá geotechnický a hydrogeologický průzkum, jehož část se odehrává na haťových cestičkách přímo mezi rákosím, kterým je retenční nádrž porostlá.

„Stavba nové retenční nádrže Červený mlýn je součástí velkého projektu dostavby kanalizace v Brně. Tato retenční nádrž spolu s retenční nádrží Královky na jihu Brna u řeky Svitavy pomůže udržet čistější řeky ve městě a zamezí znečišťování spodních vod. Dostavěna bude také chybějící kanalizace v městských částech Bosonohy, Brno-jih, Maloměřice-Obřany, Líšeň a Tuřany-Dvorska,“ uvedl náměstek brněnského primátora pro oblast investic Richard Mrázek.

Náklady na dostavbu kanalizace a retenčních nádrží jsou vyčísleny na 2,5 miliardy korun, předpokládané spolufinancování z Operačního programu Životní prostředí přesahuje 1 miliardu korun. Po dokončení průzkumných prací je v plánu v prvním pololetí příštího roku vypsání soutěž na zhotovitele, pak bude možné upřesnit, kdy budou práce na kanalizaci v jednotlivých městských částech i stavba retenčních nádrží zahájeny. Do roku 2023 by měl být tento projekt vzhledem k dotačním podmínkám dokončen.

Nová retenční nádrž Červený mlýn bude vybudována jako podzemní monolitický objekt. Okolní terén bude upraven tak, aby byl umožněn rozvoj mělkých rákosin a budování otevřených jezírek, čímž bude lokalitě vracen původní charakter.

„Nacházíme se v místě Řečkovicko-kuřimského prolomu, kde byly po staletí rybníky. Nyní zde proběhl inženýrsko-geologický průzkum do hloubky 25 až 30 metrů a penetrační sondy do hloubek 15 metrů. Výsledky těchto průzkumů a měření budou jako podklad pro projektanta, aby mohl správně navrhnout budoucí konstrukci z hlediska sedání podloží, ukotvení nádrže a podobně,“ uvedl Lubomír Klímek, generální ředitel firmy Geotest, která průzkum provádí.

Potřebná technika se zde pohybuje po takzvaných haťových konstrukcích – cestičkách, které na povrchu přírodní retenční nádrže položili odborníci ze Školního lesního podniku Křtiny. Povrch je velmi plastický a bez haťových konstrukcí by penetrační soupravě hrozil propad. Haťové konstrukce umí tlak soupravy rozložit tak, že se zde může bezpečně pohybovat.

K čemu slouží retenční nádrže

Velké podzemní záchytné nádrže na vodu slouží jako rezervoár na zředěnou splaškovou vodu, když ji kvůli srážkám nestačí pojmout čistírna odpadních vod. Díky nim nepřepadávají nadbytečné odpadní vody do vodních toků, ale postupně se uvolňují do čistírny, jakmile to její kapacita dovolí. Vodní toky tak zůstávají čistější. Současný systém retenčních nádrží na stokové síti města pokrývá přibližně polovinu rozlohy Brna. Díky nové etapě dostavby by mělo být tímto systémem zpožďování a zadržování naředěných splaškových vod pokryto celé město.

Nová retenční nádrž Královky bude mít kapacitu přibližně 22,5 tisíc m³.  Retenční nádrž Červený mlýn pak cca 26 tisíc m³.

Konference SPOLU směřuje k navázání kontaktů brněnských studentů

Zprávy z Brna - 9 hodin 12 min zpět

(gak, ik) – První konferenci s názvem SPOLU pořádá dnes Studentské Brno. Konkrétně v sálech Sněmovním a Rytířském Nové radnice.

„Cílem této konference je seznámit aktivní brněnské studenty navzájem, provázat je mezi sebou a zároveň je obeznámit s činností a oblastmi působení jednotlivých studentských organizací,“ uvedl Michal Hořínek, ambasador projektu Studentské Brno.

Studenty na začátku konference přivítal na Nové radnici primátor Petr Vokřál.

Mladí lidé se také navzájem informují, jak z pozice studentů vnímají Brno.

Konference se účastní vysokoškoláci z třicítky organizací Masarykovy univerzity, VUT v Brně, Mendelovy univerzity, Veterinární a farmaceutické univerzity a z dalších studentských složek.

Zástupci Studentského Brna se pravidelně setkávají s primátorem města Brna a společně řeší možnosti dalších projektů. Jedním z úspěšných projektů studentské organizace je například akce nazvaná Odpadkobraní, kdy studenti zbavili odkaliště Hády odpadků. Právě tam totiž směřuje jejich další projekt na vybudování parku, kam by se místní chodili odreagovat a zasportovat si. Společně s Teplárnami Brno, které jsou majitelem pozemku, nyní vybírají projektanta, který park zrealizuje podle vítězného soutěžního návrhu. 

Mezi další snahy patří rozšíření pítek ve městě, prodloužení otevírací doby Moravské zemské knihovny či vytvoření studentského hubu, tedy prostor pro setkávání a propojování studentů s potenciálními zaměstnavateli.Nápoj lásky se bude podávat v Mahenově divadle

Zprávy z Brna - 12 hodin 1 min zpět

(java) – V pátek 20. října uvede Národní divadlo Brno premiéru opery Nápoj lásky, kterou režíruje Magdalena Švecová.

Nápoj lásky je jedno z děl italského skladatele Gaetana Donizettiho z roku 1832. Autorem libreta je Felice Romani. „Tento titul nám krásně zapadá do letošního tématu nebezpečné vztahy, protože přesně o tom tato opera je. Ukazuje, jaké jsou vztahy mezi mladými zamilovanými lidmi a jak nebezpečné mohou být,“ uvedla dramaturgyně Patricie Částková.

Hlavní postavu Nemorina trápí neopětovaná láska k Adině, a navíc žárlí na jejího dalšího nápadníka Belcoreho. „Operu jsme přenesli do filmového ateliéru, abychom se tak přiblížili k jakési reálnosti – typu dnešních lidí. V našem případě je Adina krásná a obdivovaná filmová hvězda, zatímco Nemorino se ve světě filmu teprve rozhlíží. Postava Belcoreho je zase zahraniční hvězdou,“ upřesnila režisérka představení Magdalena Švecová.

V titulní roli Adiny alternují Kateřina Kněžíková a Andrea Široká, Nemorina ztvární Ondřej Koplík nebo José Manuel a Belcoreho pak Roman Hoza nebo Igor Loškár. Hudební nastudování je dílem dirigenta Ondreje Olose. Scénu navrhl Andrej Ďurík a kostýmy Eva Jiřikovská. 

Nejbližší reprízy jsou plánovány na 21., 27. a 29. října v Mahenově divadle.

Krajský úřad JMK upozorňuje voliče: Zkontrolujte si sady hlasovacích lístků

Zprávy z Brna - St, 18/10/2017 - 16:08

Krajský úřad Jihomoravského kraje obdržel informaci, že některé sady hlasovacích lístků, dodané tiskárnou pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 20. až 21. října 2017, neobsahují kompletní počet hlasovacích lístků.

Úřad proto upozorňuje voliče, aby si zkontrolovali, zda obdrželi kompletní sadu hlasovacích lístků pro Jihomoravský kraj podle jejich výčtu, který je uveden na oranžovém lístku. Je součástí každé sady.

Pro úplnost úřad uvádí, že kompletní sada hlasovacích lístků není tvořena nepřerušenou číselnou řadou 26 politických subjektů kandidujících v Jihomoravském kraji, neboť politické subjekty s některými čísly se uchází o přízeň voličů v jiných volebních krajích.

V případě nekompletní sady hlasovacích lístků se mohou voliči obrátit na obecní úřad podle místa trvalého pobytu, kde obdrží náhradní sadu. Kompletní sadu hlasovacích lístků může volič obdržet i ve dny voleb přímo ve volební místnosti.

Přehled hlasovacích lístků pro volební kraj Jihomoravský je zveřejněn na webových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz pod odkazem Volby
https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=346663&TypeID=2.

Sochař Jiří Netík dosáhl světového úspěchu

Zprávy z Brna - St, 18/10/2017 - 10:03

(mak) – Brněnský sochař, řezbář a restaurátor Jiří Netík uspěl na mezinárodním bienále soudobého umění ve Florencii, kde ve světové konkurenci získal bronzovou plaketu Lorenza Il Magnifica za 3. místo v kategorii sochařství.

Letošní 11. ročník mezinárodní výstavy "Florence Biennale 2017" se od 6. do 15. října konal už tradičně ve výstavních prostorách staré městské florentské pevnosti Fortezza da Basso a jeho letošním tématem byla tvořivost a udržitelnost života na Zemi, vzájemná provázanost a podmíněnost kulturní a biologické rozmanitosti, kterou je třeba respektovat, aby měl život na Zemi perspektivu.

K účasti na bienále vybrala Jiřího Netíka mezinárodní komise a mezi stovkami sochařů, malířů, fotografů či performerů z celého světa byl Brňan jediným zástupcem České republiky.

Ve Florencii vystavil šest svých bronzových soch, za něž si domů odvezl bronzovou plaketu Lorenza Il Magnifica. Jeho úspěšné vystoupení na bienále podpořil udělením záštity také brněnský primátor Petr Vokřál.

Jiří Netík (1953) ve svých meditativních řezbách a bronzech reflektuje a metaforicky zobrazuje úděl současného člověka zmítaného radostnými i bolestnými emocemi a často i schizofrenním vztahem k Bohu nebo něčemu vyššímu, co jej přesahuje.

Jeho nejčastějším tématem jsou v poslední době andělé. Nejraději pracuje se dřevem, ale své dřevěné sochy poté také odlévá do bronzu. Brňané se s jeho dílem mohli setkat loni v prosinci na výstavě v Křížové chodbě Nové radnice. Každoročně také pořádá ve Slavonicích kurzy řezbářství a sochařství, které jsou přístupné všem zájemcům.

Brno zpřístupní data o městě on-line

Zprávy z Brna - St, 18/10/2017 - 10:03

(gak) – Město Brno včetně jeho městských společností má k dispozici velké množství dat a analýz. Doposud však tato data nebyla dostupná na jednom místě.

Jednotlivá data nebylo možné zobrazovat ve vrstvách a interpretovat je. To by měl změnit nový web, který bude v ostré verzi spuštěn začátkem roku 2018.

Již nyní je však část dat k dispozici. Od roku 2017 funguje pod Kanceláří náměstka pro Smart City oddělení Analýz, dat a evaluací, které se koordinací sběru a interpretací dat primárně zabývá.

Historicky první tzv. Zpráva o stavu města byla poprvé představena již v dubnu letošního roku. Její aktualizovaná podoba by měla být k dispozici v příštím roce.

„Datový web bude mít přehledné uživatelské prostředí, kde si přijdou na své jak odborní analytici a programátoři aplikací, tak i laická veřejnost. Součástí nového webu budou již stávající služby jako je například portál geografického informačního systému GIS a dále budou přidávány aplikace a data třetích stran,“ uvedl náměstek primátora pro oblast Smart City Jaroslav Kacer.

Již začátkem roku 2018 bude k dispozici například interaktivní 3D krabicový model znázorňující podobu města s reliéfy, budov i mostů.

Ve svých analýzách se město plánuje opírat také nejen o tradiční zdroje dat z ČSÚ, ale nově například i o anonymizovaná data od mobilních operátorů nebo o veřejné databáze akademických i soukromých subjektů. Hodlá také získávat data z vesmíru poskytované Evropskou vesmírnou agenturou (ESA) v rámci projektu Copernicus.

Další informace najdete v tiskové zprávě.

Brno má cenu za nejlepší evropský projekt, který řeší ubytování lidí v nouzi

Zprávy z Brna - Út, 17/10/2017 - 18:33

(ik) – Město Brno získalo se svým projektem Rapid Re-Housing ocenění k Mezinárodnímu dni lidí bez domova. Cenu udělila 10. října v Bruselu Evropská federace národních organizací pracujících s lidmi bez domova (FEANTSA).

Dnes cenu představil v Brně zastupitel města Martin Freund.

Brněnský projekt Rapid Re-Housing se umístil jako nejlepší projekt v Evropě, který řeší bytovou nouzi. Padesát rodin, které bydlely v soukromých ubytovnách, azylových domech a jiných formách bytové nouze, dostalo možnost stát se nájemníky v městských bytech. Rodiny, které se stěhovaly od září minulého roku do května tohoto roku, tak dostaly šanci začít znovu normální život mimo prostory ubytoven.

„Nedávno se prodloužily 15 rodinám smlouvy uzavřené původně na rok,“ uvedl Martin Freund s tím, že projekt si tak po 12 měsících fungování drží úspěšnost 94 procent, což je srovnatelné s obdobnými akcemi v zahraničí.

Poskytovatelem služby je místní nevládní organizace IQ Roma Servis, proškolená průkopníky systému bydlení především v Evropě HVO Querido Discus. Projekt vznikl ve spolupráci magistrátu a Platformy pro sociální bydlení, jejímž cílem je minimalizace bezdomovectví rodin a jednotlivců v Brně.

U nádraží se otevřely nové veřejné toalety

Zprávy z Brna - Út, 17/10/2017 - 15:28

(taz) – U hlavního nádraží v Brně se tento týden po rekonstrukci opět otevřely veřejné toalety na Nádražní 10 naproti 5. a 6. nástupišti.

Toto nové WC bude sloužit i cestujícím na brněnském hlavním nádraží, kromě označení toalet přímo na budově budou směrovky  na toto nové WC umístěny i na 5. a 6. nástupišti hlavního nádraží.

Náklady na rekonstrukci byly 1,4 milionů korun bez DPH. Záchodky byly vlhké, zdivo proto bylo potřeba vysušit. Došlo i k výměně elektroinstalace, dveří, oken a vnitřního vybavení. Rekonstrukce musela probíhat s ohledem na památkovou ochranu budovy.

Pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Nádražní 10 – obsluha veřejného WC“ byla vybrána nabídka společnosti MONIT plus.

Provozní doba
• Pracovní dny od 7 hod do 18 hod.
• soboty od 8 hod do 14 hod
• neděle a svátky zavřeno

Poplatek za použití WC
• pisoár 5 Kč
• kabinka 10 Kč

NA OSTRO! Premiéra i derniéra v Divadle Bolka Polívky

Zprávy z Brna - Út, 17/10/2017 - 15:28

(ik) - NA OSTRO! je název představení v Divadle Bolka Polívky, kde se představí poprvé (a naposledy) mladý slovenský komik a klaun Pavol Seriš.

Jeho one-man show se dnes 17. října od 19 hodin stane současně premiérou i derniérou.

Diváci zhlédnou průřez Serišovou divadelní tvorbou od amatérských počátků až po nejnovější kusy. NA OSTRO! je mixem autorských skečů, gagů, pokusů, pohybů i improvizací.

Návštěvníci Divadla Bolka Polívky již dříve mohli vidět například Serišovy autorské inscenace Chutilo vám, páni? Nebo Pri kase.

Divadlo Bolka Polívky letos vstoupilo do své jubilejní 25. sezony.

Kromě nejrůznějších představení každý měsíc nabízí divadlo ve foyer výstavu některého ze zajímavých tuzemských i zahraničních výtvarníků, kterou si je možné přijít prohlédnout v hrací dny hodinu před začátkem představení. V říjnu vystavuje olejomalby brněnská malířka Miroslava Oberreiterová.

Na náměstí se prezentují projekty z participativního rozpočtu

Zprávy z Brna - Po, 16/10/2017 - 14:28

(gak) – Projekt participativního rozpočtu ve městě Brně postoupil do další fáze. Odbory Magistrátu města Brna rozhodl o tom, které z přihlášených projektů, které získaly podporu veřejnosti, jsou proveditelné. Tyto realizovatelné projekty se nyní představují na panelové výstavě na náměstí Svobody.

Přesně 84 projektů, u nichž bylo zhodnoceno, že jsou pro město realizovatelné, si mohou zájemci prohlédnout přímo v centru města. Panely s realizovatelnými projekty zde budou stát 9. listopadu, kdy bude výstava přesunuta na Malinovského náměstí. Tam bude až do ukončení hlasování, do 22. listopadu. 

Na výstavě se může veřejnost rozhodnout, kterému z projektů dá v termínu od 1. do 22. listopadu svůj hlas. K dispozici bude mít každý celkem 5 kladných hlasů a 2 hlasy záporné. Hlasovat bude možné prostřednictvím webových stránek nebo na veřejném setkání, které je naplánováno na 14. listopadu v atriu knihovny Jiřího Mahena na Kobližné. Ty nejúspěšnější projekty pak město Brno v následujícím roce zrealizuje.

Kompletní informace včetně harmonogramu celého projektu a všech přihlášených projektů naleznete na webových stránkách https://damenavas.brno.cz/. 

Prožijte den v kůži policisty

Zprávy z Brna - Po, 16/10/2017 - 11:28

(gak) – Policie České republiky ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje si pro zájemce připravila workshop „Policistou na zkoušku.“ Akce se uskuteční tento pátek v Brně. Zájemci se mohou registrovat už nyní.

V pátek 20. října od 9 do 13 hodin v areálu SKP Kometa na Bauerově 5 si lidé budou moci vyzkoušet, jaké je to být policistou. „Zájemci si pod dohledem policistů vyzkouší vybrané policejní činnosti a nahlédnou do tajů jednotlivých služeb,“ upřesnil kapitán Michal Michálek. Na místě si budou moci zájemci vyzkoušet také fyzické testy, které jsou nutné pro vstup k policii. U případných uchazečů o zaměstnání, kteří dosáhnou požadovaného počtu bodů, bude tato část výběrového řízení považována za splněnou.

Ti nejzdatnější navíc mohou vyhrát exkurzi na speciální policejní útvary. Kromě otestování své kondice se návštěvníci seznámí s dalšími policejními činnostmi či technikou. V areálu proběhne několik ukázek policistů ze zásahové jednotky, z oddělení kynologie, dopravní služby i dalších složek.

Na akci je nutné se registrovat předem na této webové stránce. V případě zájmu o práci u Policie ČR kontaktujte příslušné personální oddělení buď na telefonu 725 687 622, nebo na e-mailu krpb.hledameposily@pcr.cz. Více informací naleznete na webu http://www.policie.cz/nabor. 

Aktuálně z dopravy: změny Za divadlem, omezení na Hněvkovského

Zprávy z Brna - Po, 16/10/2017 - 11:28

(taz) – Kvůli opravě havarijního stavu plynovodu bude od 16. října omezena doprava na Hněvkovského. A kvůli lepší průjezdnosti Malinovského náměstí a křižovatky Koliště s Cejlem se v ulici Za divadlem změnilo dopravní značení. Aktuální informace najdete také na webu www.kopemezabrno.cz

Za divadlem

V pátek 13. října bylo v ulici Za divadlem instalováno nové dopravní značení. Při výjezdu od parkovacích míst za Mahenovým divadlem nyní řidiči nebudou pokračovat na Malinovského náměstí. Na základě přikázaného směru jízdy vlevo bude provoz směřován k ulici Jezuitská.

Dosavadní úprava provozu vedla bohužel k tomu, že vozidla vyjíždějící z ulice Za divadlem blokovala městskou hromadnou dopravu na Malinovského náměstí. To následně působilo komplikace i v blízké křižovatce Cejlu a Koliště. Na vhodnosti nového značení se shodla pracovní skupina složená především ze zástupců města Brna, Policie ČR, Městské policie Brno, Dopravního podniku města Brna, Brněnských komunikací.

V procesu přípravy je také další novinka v oblasti Malinovského náměstí – dočasné zrušení části parkovacích míst před Magistrátem města Brna na Malinovského náměstí vyhrazených pro úřad. Díky tomu nebudou muset ostatní řidiči při objíždění parkujících aut vjíždět na koleje, což opět pomůže dopravě v této lokalitě.

Již dříve se na základě této spolupráce začali policisté více podílet na řízení dopravy na problematických křižovatkách.

Hněvkovského u křižovatky s ulicí Pompova

Od pondělí 16. října budou probíhat opravy plynovodu v Hněvkovského ulici (na silnici I/41 Brno – dálniční přivaděč Brno-Jih). Práce si vyžádají uzavírku pravého jízdního pruhu ve směru do centra. Jde o nutnou opravu v plynovodu v havarijním režimu. Nejde o plánovanou opravu. Problémy podle informací společnosti Innogy způsobila plošná koroze plynovodu.

Omezení začne cca 20 metrů před křižovatkou Hněvskovského s ulicí Pompova (za viaduktem) a skončí cca 60 metrů za touto křižovatkou. Výjezd z ulice Pompova bude umožněn, v ulici Hněvkovského bude doprava do centra vedena jedním jízdním pruhem.

Povolení k dopravnímu omezení platí od 16. října do 13. listopadu. Město Brno je s investorem oprav, společností Innogy, v kontaktu s cílem dobu opravy co nejvíce zkrátit, pokud to bude technologicky možné. 

Mezi šesti očima: příběhy válečných letců se spojily na hvězdárně

Zprávy z Brna - So, 14/10/2017 - 13:21

(ral) – Tři životní osudy poznamenané druhou světovou válkou se včera proťaly v Brně. V beznadějně vyprodaném sále planetária se k veřejné besedě sešli generál Emil Boček, major Hugo Marom a Jana Fajtlová, dcera zesnulého generála Františka Fajtla. Původně měly být vzpomínky na válku doplněny ještě pohledem sovětského a německého pilota. Vladimíru Hroznému účast překazily vážné zdravotní komplikace a Hugo Broch bohužel před pár dny odletěl do dálav nejvyšších.

Tak trochu jiné hvězdy byly včera k vidění na Hvězdárně a planetáriu Brno. Při příležitosti zahajovacího dne výstavy Rytíři nebes zde byla pro veřejnost uspořádána diskuze se třemi osobnostmi, které sdílely své vzpomínky a zážitky nejen z doby válečné.

Do války utekl tajně

Prvním člověkem, který promluvil k zaplněnému sálu, byl brněnské veřejnosti dobře známý generál Emil Boček – rodilý Brňan, který mimo své město prožil právě jen období druhé světové války. Z domova odešel do exilu tajně v necelých sedmnácti letech. Kde se v šestnáctiletém klukovi vzala ta statečnost? „To nebylo z našich hlav, to bylo z hlav našich legionářů. Ti řekli: ‚My jsme republiku vybojovali a teď to záleží na vás, na mladých.‘ S kamarádem jsme se rozhodli, že odejdeme z republiky. Já jsem v té době už neměl otce, a tak jsem se byl poradit za nejstarším bratrem. Ale ten nám to zakázal, že je to pro nás brzo. V pondělí se vdávala moje starší sestra a já jsem oznámil matce, že místo toho pojedeme s kamarádem lyžovat do Jeseníků. Bratr mi tehdy vzkázal, že si to se mnou vyřídí – bohužel než přišel, já už jsem byl pryč. Vrátil jsem se po těch šesti letech – no a nakonec mi to ten bratr ani nevyčítal,“ vzpomíná s úsměvem Boček.

Začátky v Británii nebyly jednoduché. Kromě jiného tam na Bočka čekala jazyková bariéra, neuměl ani slovo anglicky. I s tím si brzy poradil. „Nechal jsem si od kamarádů napsat na lísteček pár frází, šel jsem na tancovačku, tam jsem oslovil nějakou holku, ta se na mě chudák dívala, tak jsem jí to dal přečíst... A nakonec nás právě děvčata brzy naučila anglicky.“

V RAF sloužil nejprve jako mechanik, v říjnu 1942 prošel pilotním výcvikem a stal se jedním z nejmladších československých stíhacích pilotů. Při svém působení u 310. perutě uskutečnil 26 operačních letů a nalétal přes 73 hodin. Jak podotkl, dvakrát měl při létání namále. „Poprvé jsem měl havárku hned po startu, a po startu – to je vždycky kritická doba. Ale nic moc se mi nestalo. A podruhé, to mi začal vynechávat motor, když jsem přelétával z Německa přes kanál. Vypadalo to, že budu muset vyskočit... Ale v tom listopadu se vám do toho kanálu moc nechce. Taktak jsem to udržoval v horizontu a nakonec jsem doletěl až na letiště.“ I když tyto vzpomínky uzavírá konstatováním, že se vlastně dvakrát znovu narodil, tvrdí zároveň, že z létání nikdy neměl strach. „Říkal jsem si ‚mě nemůže nic potkat, to potká vždycky toho souseda‘.“ 

Létáním onemocněl tady v Brně

Druhým hostem, jehož život je také bezvýhradně spjat s létáním, byl další rodák z Brna Hugo Marom. Bývalý pilot, instruktor létání, letecký inženýr a letištní projektant mluví o létání jako o „nemoci duše“: „Tu nemoc jsem dostal tady v Židenicích v červenci roku 1939. Byli jsme se na hřbitově podívat na hroby našich příbuzných, a když jsme vyšli ven, přímo proti nám stál Messerchmitt 109, obrácený zády. Zrovna startoval, úplně nás to zatlačilo zpátky do brány. Ta síla vzduchu mě ohromila a dala směr celému mému životu.“

Jen několik dní po tomto zážitku odjel do Velké Británie. Spolu s mladším bratrem Rudym se připojil k poslednímu Wintonovu kindertransportu. Bylo mu dvanáct let. „Za hrdiny této akce považuji rodiče. Celý svět mluví o Nicholasi Wintonovi a dalších, Wilfridu Israeli, Billu Barazettim, a staví jim pomníky, ale když se nad tím zamyslíte, oni vlastně svou činností přispívali k Hitlerovu plánu – vyčistit Evropu od židů. Skutečnými hrdiny toho příběhu byli všichni ti rodiče, kteří správně vyhodnotili situaci a rozhodli se své nejbližší ochránit před válkou, před bombardováním, a odeslat je do Anglie. Do rodin, které neznali, do domovů, které nikdy neviděli. Nutno říci, že nikdo nečekal, že bychom tam mohli strávit šest let. Předpokládalo se, že pokud Německo rozpoutá válku, bude do několika měsíců poraženo. A tu kritickou dobu, těch pár týdnů, maximálně dva až tři měsíce, jsme měli strávit v bezpečí. Proto nás matka ani nejela do Prahy vyprovodit, jen otec.“ 

Rozhodnutí rodičů s největší pravděpodobností zachránilo Maromovi život. Když se po válce vrátil, ze své rodiny už tu nikoho nenašel. Kromě sestřenice Renky všichni zahynuli v koncentračním táboře.

Hugo Marom a další dosud žijící Wintonovy děti se rozhodli na statečné, ale neuvěřitelně těžké rozhodnutí svých rodičů upozornit tak, aby se na ně nikdy nezapomnělo. Na pražské Wilsonovo nádraží proto umístili pomník, k jehož slavnostnímu odhalení došlo letos v květnu. „Oslovil jsem i německou vládu a chceme zařídit, aby se podobné pomníky postavily na všechna nádraží, odkud rodiče poslali děti do Anglie,“ dodává Marom.

Po válce se vrátil do Česka, v roce 1948 se přihlásil jako dobrovolník do izraelské armády a prošel výcvikem izraelského letectva v Olomouci. Jako pilot lehkého letadla se pak zúčastnil izraelské války za nezávislost. Nikdy nezapomene vyzdvihnout tehdejší československou podporu Izraele. „Kdyby nebylo Československa, nebyl by Izrael,“ tvrdí. Později působil jako letecký inženýr a v 60. letech založil firmu na stavbu a projektování letišť. Dodnes žije v Tel Avivu.

Publikum během večera žaslo nad jeho stále bezvadnou češtinou. „To je zásluha mé ženy. Byl jsem 65 let ženatý s krasavicí z Podkarpatské Rusi, která prošla českými školami a měla češtinu ráda. Doma jsme na sebe tím pádem mluvili jen česky. A mluvili jsme spolu natolik, že když jsme poprvé po převratu přijeli do Česka i s dcerou, navštívili jsme starého rodinného přítele a jeho syn šel s naší dcerou po obědě kouřit na balkon. Odešli v jednu hodinu, vrátili se v šest a já mu říkám: ‚Co jste tam takovou dobu dělali? Vždyť ty mluvíš jen česky a rusky a ona jen hebrejsky a anglicky.‘ A ukázalo se, že dcera umí perfektně česky. Ale během těch čtyřiceti předcházejících let se ani jednou neozvala, že nám rozumí, o čem mluvíme.“ 

Tvůj táta je daleko, ale má tě nejraději

Posledním hostem besedy, který oživil pánskou společnost, byla Jana Fajtlová, dcera již zesnulého generála Františka Fajtla, jenž se stal prvním Čechem, který za války velel britským pilotům. Jeho dcera připomněla dobu poúnorovou, která bývalým pilotům RAF přinesla místo uznání ústrky, v lepším případě „jen“ podřadné profese, v horším – tak jako ve Fajtlově případě – vězení. 

„Já jsem se narodila v roce 1948 a pro tátu si přišli v roce 1950. Maminka musela do čtyřiadvaceti hodin opustit byt, který nám zabavili bez náhrady. Pár týdnů jsme vůbec nevěděli, kde táta je, až po několika měsících se ukázalo, že je na Mírově. První návštěvu dovolili mámě po půl roce a jen na půl hodiny.“ 

Jana Fajtlová vzpomínala, že rodiče spolu udržovali styk alespoň korespondenčně. Jeden z dopisů adresovaný přímo jí se rozhodla přečíst veřejně. „Má drahá Janičko,“ začínají otcovy řádky, „až budeš umět číst, dozvíš se, že když ti byly dva roky a něco měsíců, ze všech lidí nejraději tě měl tvůj táta. To proto, že byl daleko od tebe a nemohl si s tebou hrát jako tvoje máma, děda a babička. Až zase budeme všichni pohromadě, láska mámy a táty se vyrovná a oba tě budou mít rádi stejnou mírou.“

Generál Fajtl strávil v komunistickém žaláři bez soudního procesu 17 měsíců. Po propuštění byl degradován na vojína a vysídlen z Prahy i s manželkou a dcerou. Živil se jako nádeník na stavbách, jako pokladník nebo účetní.

Brno pomohlo k projektu budoucí hasičské stanice na Lidické ulici

Zprávy z Brna - Pá, 13/10/2017 - 15:30

(ik) – Profesionální hasiči budou mít na Lidické ulici novou základnu. K úvodnímu kroku výrazně pomohlo město Brno.

Smlouvu o vypracování projektové dokumentace na budoucí hasičskou stanici na Lidické ulici v pátek podepsali ředitel Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje plk. Jiří Pelikán a představitel projekční společnosti Intar František Houdek. Přítomen podpisu byl také primátor Petr Vokřál.

Vypracování projektové dokumentace přesáhne 10 milionů korun. „Město Brno pomohlo zahájit proces projektové přípravy,“ zdůraznil plukovník Pelikán. Brno do tohoto procesu investovalo 9,5 milionu korun a 700 000 korun uhradí státní rozpočet. V současnosti nejsou pro tento projekt ve státním rozpočtu prostředky.

Vypracovaná projektová dokumentace otevře cestu k dotacím z EU na vlastní realizaci stavby. Předpokládaná cena na vybudování nové hasičské stanice má být 400 milionů korun.

Budoucí objekt nahradí stávající požární stanici na Lidické ulici, která byla vybudována pro městský požární sbor v roce 1940.

Tipy na víkend: závěr veletrhu, festivaly, výstavy a fotbal

Zprávy z Brna - Pá, 13/10/2017 - 12:29

(ik) – Závěr veletrhu, filmový a hudební festival, výstavy a fotbal jsou tipy na tento víkend.

Dnes vyvrcholí na výstavišti mezinárodní strojírenský veletrh, kterého se účastní 1 600 vystavovatelů, z toho více než třetina ze zahraničí.

V sobotu v Sále Břatislava Bakaly od 20 hodin bude slavnostní vyhlášení Brněnské 16. Vítězné filmy obdrží Hlavní cenu, Cenu studentské poroty, Cenu diváků a Cenu Petra Hviždě. V letošním již 58. ročníku mezinárodního festivalu krátkých filmů soutěžilo 42 vybraných snímků.

Bude pokračovat i Moravský podzim. V sobotu v Divadle na Orlí bude od 16 hodin je na programu dětská opera Kirina, dílo maltského skladatele Rubena Zahra.

V sobotu v 17 hodin začne na stadionu na Srbské zápas nejvyšší fotbalové soutěže mezi Zbrojovkou a Slováckem. Domácí tým povede nový trenér Roman Pivarník. „Chceme vše udělat proto, abychom získali plný počet bodů. Budeme k tomu potřebovat i podporu fanoušků,“ zve na zápas brněnského celku, který si zatím nevede v lize dobře.

Svědectví o duchovním životě pravěkých lidí – Venuši z Hlubokých Mašůvek – mimořádně vystavilo Moravské zemské muzeum v Brně. Komorní výstava v Dietrichsteinském paláci se koná u příležitosti 200. výročí muzea.

V pavilonu Morava na výstavišti je k vidění výstava Rytíři nebes. Připomíná osudy 2500 československých letců, kteří působili v britském královském letectvu během druhé světové války.

Další tipy najdete i na www.gotobrno.cz.