P&R koncept a implementace městského parkovacího systému

Cílem opatření je:

  • Změnit poměr využívání individuální dopravy ve prospěch městské hromadné dopravy
  • Vyřešit napojení parkoviště P&R na městskou hromadnou dopravu
  • Vytvoření platebního systému, jenž bude zvýhodňovat parkovaní na odstavném parkoviště P&R oproti běžným parkovištím v Brně

REALIZACE

  • Byla vybrána lokalita pro stavbu parkoviště typu P&R v červnu 2014 – u Ústředního hřbitova
  • Bylo realizováno výběrové řízení na dodavatele stavby červenec 2015
  • Stavba parkoviště P&R probíhala od 18. 9. do 25. 11. 2015
  • Oficiální otevření proběhlo 25. listopadu 2015
  • Celkový počet parkovacích míst – 177+7 míst pro invalidy