Často kladené otázky

 • V textu na stránkách, na letácích i ve všech reklamách se opakovaně oháníte pojmem "CIVITAS". Co to ale vlastně znamená?

   

  Citujeme z našich stránek:

  Iniciativa CIVITAS Iniciativa CIVITAS (CIty-VITAlity-Sustainability) je demonstrační program financovaný Evropskou unií. Tento program je koordinovaný Evropskou komisí, Generálním ředitelstvím pro energii a dopravu (DG TREN). Iniciativu CIVITAS můžeme pokládat za příspěvek k dopravním, energetickým a environmentálním agendám Evropské komise a také jako příspěvek k diskusi o změně klimatu. Iniciativa CIVITAS má za cíl testovat integrované strategie pro čistou městskou dopravu. Klíčové prvky iniciativy CIVITAS:

   

  • CIVITAS je koordinována městy
  • města jsou koordinátory lokálních sdružení
  • města jsou živé “laboratoře” pro učení se a hodnocení výsledků
  • základním požadavkem je politický závazek představitelů měst.

   

  Cíle CIVITAS: • představit a realizovat opatření zabývající se udržitelnou, čistou a energeticky účinnou městskou dopravou, • realizovat integrované balíčky opatření z osmi kategorií, které se zabývají technologií a politickými doporučeními v oblasti energetiky a dopravy, • vytvořit prostředí pro inovace. Činnost iniciativy CIVITAS byla zahájena v roce 2002. Iniciativa CIVITAS se skládá z čtyř období financování, které jsou ohraničena tzv. výzvami: CIVITAS I, CIVITAS II, CIVITAS Plus a CIVITAS Plus II. Přeloženo do lidské řeči to znamená, že CIVITAS je aktivitou měst a jejich partnerů, jejímž cílem je podporovat rozvoj trvale udržitelné mobility ve městech. Tato iniciativa je koordinována Evropskou komisí a podporována ze zdrojů 7. rámcového programu. V rámci projektů, které pod tuto iniciativu spadají, jsou hlavně testována již vytvořená dopravní opatření, jejichž zavedení by si ale města bez finanční podpory nemohla aktuálně dovolit. Úspěchy i neúspěchy jsou rozshále vyhodnocovány a užitečné výsledky jsou pak nabízeny dalším městům.