Zlepšování služeb pro zdravotně postižené - nízkopodlažní minibusy

V rámci tohoto opatření bylo zakoupeno pět nových nízkopodlažních minibusů.  Cílem bylo zvýšení atraktivity veřejné dopravy v Brně pro zdravotně postižené občany a vozíčkáře. Nové minibusy také napomohly zajištění provozu veřejné dopravy v oblastech s nízkou poptávkou, zejména v mimošpičkových časech.

 

Nejčastěji jsou minibusy provozovány na linkách 81 a 82, které propojují rezidenční oblasti s centrem města. Tyto linky se setkávají na přestupním místě ve středu města. Během mimošpičkových časů (večery, víkendy) jsou minibusy nasazovány na linkách s nízkou poptávkou, kde by použití běžných autobusů nebylo ekonomické. O víkendech mohou být použity také pro organizované výlety zdravotně postižených do okolí Brna (např. do nákupních center).

 

Minibusy mají speciální modifikovatelný interiér: běžný prostor se prostorem pro 6 vozíčků, může být díky skládacím sedadlům snadno a rychle přestavěn na konfiguraci s plným počtem sedadel. Minibusy jsou mají moderním informačním systémem a nástupní plošinou.

Minibusy jsou lépe ovladatelné a tedy vhodnější do úzkých uliček v centru města. Díky nim je tak centrum města lépe dostupné pro zdravotně postiženým a vozíčkáře.

Minibusy Fiat Mave splňují emisní normu EURO 4 a jsou tak díky nižší spotřebě paliva mnohem přátelštější k životnímu prostředí než běžné autobusy.

 

Výsledky realizace projektu:

 

  1. Nižší emise (CO, NOX, částice, HC) – emise byly sníženy zejména proto, že minibusy mají vyšší standard (původně používané staré autobusy - EURO 0 oproti minibusům - EURO 4).  Stanoveného cíle snížit emise o 30% bylo dosaženo.
  2. Zvýšení účinnosti paliva - minibusy s nižší spotřebou paliva (19l/100 km) mají 2,5krát vyšší palivovou účinost než standardní nízkopodlažní autobusy (spotřeba paliva 45l/100 km)  a 1,9krát efektivnější než staré autobusy (spotřeba paliva 36 l/100).
  3. Snížení provozních nákladů - zejména díky snížení nákladů na pohonné hmoty.  Provoz minibusů (5,1 Kč/km) jsou 1,6 levnější než provoz původních starších autobusů (8,4 Kč/km).
  4. Vysoká míra přijetí minibusů - podle výsledků setkání, která byla organizována s vozíčkáři, jsou oceňována především přímá spojení s centrem města a nemocnicemi, a to zejména v zimním období, kdy je obtížnější použití jiných spojení, která jsou zajišťována ostatními nízkopodlažními vozidly. 

 

Toto opatření  bylo prezentováno  v místních periodicích a také v měsíčníku pro cestující o veřejné dopravě v Brně. Minibusy byly představeny také v průběhu Evropského týdne mobility a Dnů CIVITAS.  Opatření a celý projekt CIVITAS ELAN byly dále představeny na cíleném jednání odborníků z oblasti provozovatelů veřejné dopravy, které se konalo v Mostě (duben 2012) a několika výstavách po České republice.

 

Evropská platforma pro výměnu informací a zkušeností z oblasti dopravy ve městech ELTIS natočila o minibusech krátké video, doplněné také případavou studií, které je k dispozici na webových stránkách - zde.

 

 

 

Zde ke stažení: Zpráva z pilotního provozu minibusů (anglicky, PDF 4,2 MB)