Mobility dialog a marketingový výzkum - nové dopravní služby

Statutární město Brno společně se svými partnery v oblasti plánování veřejné dopravy usiluje o co nejširší zahrnutí potřeb a názorů cestujících do procesu dopravního plánování. Prostředkem se mu k tomu stalo zavední  tzv. "mobility dialogu".

 

Toto opatření staví na dopravně plánovací práci, kterou již před zahájením projektu CIVITAS ELAN zajišťovala společnost KORDIS JMK (koordinátor Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje). Do procesu dopravního plánování jsou zahrnuty také demografické změny a informace z oblasti územního plánování.

 

Základní data o potřebách a názorech cestujících byla poskytována v rámci tzv. "Barometru spokojenosti cestujících", výzkumu, který byl každoročně na základě objednávky Odboru dopravy Magistrátu města Brna prováděn KORDIS JMK již nějakou dobu před zahájením projektu CIVITAS ELAN.

V rámci opatření byla vyvinuta flexibilní procedura hodnocení informací získaných z "Barometru spokojenosti cestujících". I na základě těchto výsledků se provádějí změny. 

Tento výzkum je uskutečňován a analyzován každý rok ve stejnou dobu. Jejich výsledky jsou pak promítnuty do ročního dopravního plánu, který upravuje objem veřejné dopravy  pro následující rok. Názory jsou reflektovány a trendy vyhodnocovány každý rok, to znamená, že celá služba může být průběžně upravována ke stále větší spokojenosti cestujících.

 

V rámci projektu CIVITAS ELAN se uskutečnily čtyři průzkumy, tzv. mobility dialogy a byly připraveny čtyři dopravní plány.

 

                           

   

Zde ke stažení: Zpráva o výsledcích marketingových průzkumů (anglicky, PDF 0,4 MB)