Integrované centrum mobility

Hlavním cílem tohoto opatření je výstavba Integrovaného centra mobility (ICM) na křižovatce ulic Joštova a Česká. Tato křižovatka se nachází v bezprostřední blízkosti historického středu města Brna. Jedná se nejen o velmi cenný veřejný prostor, ale také o jeden z nejdůležitějších přestupních bodů veřejné dopravy v Brně. Sbíhá se zde osm tramvajových a šest trolejbusových linek. A konečně Česká je také hlavním bodem pro setkávání v celém středu města.

 

Na tomto místě ICM poskytuje svým klientům všechny druhy cílených dopravních a turistických informací o městě Brně i Jihomoravském kraji. Budova byla vybavena nezbytným zařízením pro dva pracovníky, sofistikovaným jízdenkovým automatem, který nabízí nejen jednorázové, ale také přenosné předplatní jízdenky. Počítačový terminál umístěný v IMC zobrazuje tematické informace a novinky zajímavé pro občany i návštěvníky a poskytuje také přístup na Internet.

 

Kromě vybudování samotného IMC došlo k několika dalším vylepšením veřejného prostoru, které byly součástí tohoto opatření. Informační panely zobrazující údaje v reálném čase s designem vhodným pro použití v historických centrech měst byly vyvinuty, dodány a instalovány na nově zrekonstruovaný přestupní bod Česká-Joštova (rekonstrukce samotná proběhla mimo rámec projektu CIVITAS ELAN), na zastávkách byly postaveny nové přístřešky a zastávky samotné byly upraveny do bezbariérové podoby.

 

Školení pracovníků Integrovaného centra mobility stejně jako diseminace nově nabízených služeb a také výsledků opatření jsou také aktivitami projektu.

 

Instalace ICM, informačních panelů a souvisejícího příslušenství byla zpožděna o více než jeden rok z důvodu celkové rekonstrukce prostoru Joštovy ulice, která musela být dokončena před samotnou instalací.

Tato byla dokončena v září 2011 a provoz ICM tak mohl být slavnostně zahájen 19. září stejného roku.

 

Výsledky realizace opatření:

Počet návštěvníků - podle monitoringu návštěvníků, který byl prováděn pravidelně zaměstnanci ICM - navštívilo inforamční centrum od září 2011 do srpna 2012  9 320 klientů. ICM navštěvují ve stejném počtu ženy jako muži, většina z nich v dospělém věku. Téměř pětina je ze zahraničí. 60% všech otázek je zaměřeno na dopravu.

 

 

 

Zde ke stažení: Zpráva o realizaci Integrovaného centra mobility (anglicky, PDF 0,6 MB)