Systém diagnostiky stavu jízdenkových automatů

Dopravní podnik města Brna vlastní 159 jízdenkových automatů. Systém jejich správy a údržby byl dříve založen na periodických kontrolách pracovníky DPMB. Frekvence těchto kontrol záležela na poloze konkrétních automatů: v centru častěji a zhruba v týdenních intervalech v okrajových oblastech.

Chyběla průběžná informovanost o stavu jízdenkového automatu (porucha, nedostatek papíru nebo dokonce jeho krádež).

Aby bylo dosaženo větší spokojenosti cestujících se službami DPMB, byl zaveden systém diagnostiky jízdenkových automatů za použití technologie GPRS, který byl instalován do všech 159 automatech. Takto vybavený jízdenkový automat zasílá automaticky informace o svém stavu a umožňuje online sledování v kontrolní centru. V případě, že jízdenkový yutomat nahlasí problém, dispečer zajistí jeho opravu. Ve srovnání s předhozím stavem tato nová technologie umožňuje obnovit normální fungování automatu v nejkratším možném čase a poskytuje tak odpovídající úroveň služeb cestujícím.  

Výsledky realizace projektu:

  1. Pokles počtu defektů - jejich počet se snížil na polovinu od začátku implementace opatření.  DPMB a výrobce jízdenkových automatů připravují úpravy softwaru tak, aby byl jízdenkový automat schopen nejčastější a nejednodušší defekty opravovat sám.
  2. Zkrácení doby nečinnosti jízdenkového automatu - po realizaci opatření se doba snížila o 15 hodin, tedy o třetinu.

 

     

 

Zde ke stažení: Zpráva z pilotního provozu systému diagnostiky jízdenkových automatů

(anglicky, PDF 1,6 MB)