Kontaktní informace CIVITAS 2MOVE2

Tým projektu CIVITAS 2MOVE2 v Brně:

 

Ing. Klára Tenková - Koordinátorka a diseminační manažerka projektu CIVITAS 2MOVE2 BRNO
Odbor dopravy MMB
Kounicova 67
601 67 Brno
Tel.: +420 542 174 079

Kontaktujte nás emailem.

 

Mgr. Kateřina Nedvědová - Evaluační manažerka projektu CIVITAS 2MOVE2 BRNO

Obdor dopravy MMB

Kounicova 67

601 67 Brno

Tel.:+420 542 174 536

Kontaktujte nás emailem.