Společné opatření - Plánování přestupních uzlů

Na rozdíl od ostatních opatření realizovaných v tomto projektu je toto opatření zaměřeno především na výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe v oblasti plánování přestupních (intermodálních) uzlů pro přepravu osob.

 

Intermodální přestupní uzly představují místo, kde dochází ke změně dopravních prostředků v rámci jedné cesty. Jedná se například o přestup mezi jednotlivými prostředky městské hromadné dopravy (tramvají, trolejbusem) nebo o přestup mezi městkou hromadnou dopravou a vlakem, kolem nebo osobním automobilem.

 

V rámci realizace toho opatření se uskutečnily dva workshopy. Ve všech městech projektu CIVITAS ELAN – Brně, Lublaňi, Gentu, Záhřebu a Portu proběhl také sociologický průzkum zaměřený na využívání přestupních uzlů a spokojenosti cestujících.

 

Obyvatelé všech měst využívají pro své cestování přestupní uzly, které jim umožňují přestup mezi jednotlivými druhy veřejné dopravy.

Počet obyvatel (v %) využívajících přestupních uzlů ve městech projektu CIVITAS ELAN. (zdroj: Sociologický průzkum „Komparace výsledků sociologických šetření“)

 

Města projektu CIVITAS ELAN v současné době řeší výstavbu intermodálních přestupních uzlů. Ve městě Brně je příkladem velkého intermodálního přestupního uzlu projekt nového vlakového nádraží EUROPOINT, jehož součástí bude i autobusový terminál a zastávky veřejné dopravy.

Vizualizace projektu EUROPOINT – Brno (zdroj: www.europointbrno.cz)

Ve městě Brně však fungují i menší přestupní uzly jako je např. terminál Bystrc - ZOO, přestupní uzel na Mendlově náměstí nebo zastávka Lesná. Součástí již zmíněného projektu EUROPOINT je také vybudování několika přestupních uzlů na železnici.

 

Podobně i v Záhřebu (Chorvatsko) funguje několik intermodálních přestupních terminálů (např. Glavni kolodvor, Črnomerec, Dubrava), které jsou obvykle situovány na konci tramvajových nebo autobusových linek, kde může dojít ke změně dopravního módu na vlak, taxi nebo kolo.

V rámci projektu CIVITAS ELAN byla vytvořena studie nového moderního intermodálního terminálu Sava – Sjever. Tento terminál umožní přestup mezi železnicí, autobusy, tramvajemi a taxi, stejně tak budou vybudovány parkoviště typu P+R and B+R.

Vizualizace přestupního terminálu Sava -Sjever (zdroj: Město Záhřeb)

 

Také v Lublani (Slovinsko) můžeme za hlavní intermodální přestupní uzly považovat vlakové a autobusové nádraží, konečné autobusových linek a systém P+R Dolgi most. V Lublani se plánuje dalších 9 parkovišť typu P+R a více než 20 v celém regionu. Důležitou roli v intermodální přepravě hraje v Lublani cyklistická doprava.

Vizualizace centra cestujících v Lublani (zdroj: Město Lublaň)

 

Město Porto (Portugalsko) se v rámci projektu CIVITAS ELAN soustředilo na vybudování intermodálního přestupního uzlu ve čtvrti Asprela, která je medicínským centrem Porta a také oblastí, kde jsou soustředěny univerzity.

Informační místo projektu Gent Sint-Pieters (zdroj: Město Gent)

 

Podobně jako v Brně je i v Gentu součástí přestavby nádraží Gent Sint-Pieters vytvoření nového přestupního uzlu, nového komplexu spojujícího železniční, veřejnou a samozřejmě cyklistickou dopravu. Projekt bude branou moderního Gentu.

 

V rámci tohoto opatření byly představeny projekty na výstavbu intermodálních přestupních uzlů,  které se ve městech projektu CIVITAS ELAN připravují. Cílem opatření pak bylo vytvoření platformy pro výměnu zkušeností především z oblasti fungování přestupních uzlů, jejich vybavenosti např. službami i informacemi pro cestující. Jedním z nejdůležitějších aspektů byla výměna zkušeností a příkladů dobré praxe z oblasti zapojování občanů do procesu plánování přestupních uzlů.

 

V rámci realizace opatření proběhl v letech 2011 – 2012 ve všech městech projektu CIVITAS ELAN sociologický průzkum, jež byl zaměřen na spokojenost s přestupními uzly a povědomí o procesu plánování přestupních uzlů.

Seminář projektu CIVITAS ELAN, Brno 15. 01. 2009 (zdroj: Statutární město Brno)

 

Výsledky a srovnání zjištění ve městech Brno, Gent, Lublaň, Porto a Záhřeb můžete najít na zde.

 

Projekt CIVITAS ELAN se skládá z výzkumné a realizační části a účastní se ho kromě Statutárního města Brna a Dopravního podniku města Brna, a.s. také partneři ze čtyř dalších evropských měst (Lublaně, Záhřebu, Porta a Gentu).

 

Iniciativa CiViTAS (City-VITAlity-Sustainability), jejímž mottem je „za čistší a kvalitnější dopravu ve městech“, je spolufinancována Evropskou komisí prostřednictvím 7. rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj a jejím cílem je testovat inovativní strategie pro čistou a udržitelnou dopravu ve městech.