Vědecká publikace projektu CIVITAS ELAN

Vědecká publikace "Rethinking everyday mobility" byla editována Francem Trčekem a Dragem Kosem.

 

Její cílem bylo popsat výzkumné aspekty implementace opatření projektu CIVITAS ELAN a také nové metodologické přístupy, které byly při realizaci projektu vytvořeny. Protože je Inciativa CIVITAS financované z programů pro vědu a výzkum jsou vědecko výzkumná zjištění jedním z důležitých výsledků projektu. 

 

Na její přípravě spolupracovali vědečtí pracovníci z měst a především univerzit zapojených do projektu CIVITAS ELAN. Témata, kterým se tato publikace věnuje se zaměřují na problematiku mobility ve městech. Články uveřejněné v této publikace tak zabývají cyklistikou (Gent, Lublaň), přípravou dopravních plánů (Brno), použitím rostlinného oleje jako paliva (Záhřeb), mimo to jsou zahrnuty také články zaměřené na evaluaci dopadů opatření a sociologické aspekty mobility.

 

 

Vědeckou publikaci v anglickém jazyce si můžete stáhnut zde: první část (PDF 7,6 MB) a druhá část (PDF 7,3 MB).

 

Zařazení článku: