Rozvoj elektromobility a zavedení minibusů na elektrický pohon do centra města Brna

Cílem tohoto opatření je zavedení a podpora elektrické technologie v osobní i veřejné dopravě, která tak nahradí konvenční naftový provoz automobilů a autobusů.

Očekávané výstupy tohoto opatření:

 

  • Analýza trendu rozvoje elektromobility a možnosti města Brna v rámci vybudování veřejných nabíjecích stanic pro elektromobily 
  • Možnosti budování stanic v hromadných garážích (budoucí součást městského parkovacího systému) ve vazbě na individuální automobilovou dopravu a městskou hromadnou dopravu.
  • Možnosti využití nabíjecích stanic ve veřejné dopravě
  • Nalezení vhodné technologie pro provoz minibusů na elektrický pohon v typických městských podmínkách
  • Zavedení minibusů na elektrický pohon
  • Zavedení nové ekologické dopravy v centru města

 

REALIZACE:

  • Studie proveditelnosti Elektromobilita pro Brno byla zpracováan společností Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
  • Bylo vyhlášeno výběrové řízení na zakoupení malých elektrobusů
  • V rámci výběrového řízení jsme neobdrželi žádné nabídky, k zakoupení elektrobusů tedy nedojde