Logistika zásobování v centru města Brna

Pod pojmem městská logistika zásobování se rozumí aplikace principů logistiky na pohyb zásilek v podmínkách velkých měst.

Prostřednictvím překládky a sdružování zásilek k rozvozu /svozu, volby nejvhodnějších typů vozidel a optimalizace jízd lze:

 

  • snížit potřebný počet nutných vozidel
  • zvýšit jejich využití
  • zhospodárnit provoz a
  • snížit dopady na životní prostředí

 

Městská logistika se však netýká pouze dopravy nákladní, ale je třeba zohlednit také všechny pohyby osob na území města, kterými se zajišťuje provoz živností, služeb a podnikatelských lokalit, tzv. „služební“ osobní dopravu.

Městská logistika musí respektovat:

  • potřeby města včlenit svá řešení do rámce urbanistické koncepce rozvoje, tj. do systému nákladní a osobní dopravy na jeho území;
  • problémy životního prostředí ve městě včetně bezpečnosti provozu;
  • potřebu hospodárnosti

 

REALIZACE:

  • Byla realizována studie CITY logistika města Brna, zpracovala ji společnost Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
  • Byl zpracován dopravní model, který je schopen porovnat množství dopravní zátěže po implementaci realizovaného řešení se současnou situací
  • Bylo provedeno modelování snížení emisí ve městě Brně a dopad na životní prostředí