Smart Parking ve městě Brně

Cílem opatření je zlepšit řízení parkování ve městě Brně poskytováním informací o volných parkovacích místech veřejnosti. Mezi další cíle tohoto opatření patří:

  • Implementace jednotného systému pro sběr dat o dopravě
  • Snížení času potřebného k nalezení volného parkovacího místa
  • Zavedení chytrého pouličního parkování
  • Podpora rezidenčního parkování

 

 

Toto opatření je rozděleno na dvě části

  1. část – vývoj mobilní aplikace, která bude informovat o volných parkovacích místech ve městě Brně (volná místa na Park and Ride u Ústředního hřbitova, v parkovacích domech, které vlastní Brněnské komunikace a.s. a z ulice Roosveltova, kde jsou nainstalovány senzory, které detekují přítomnost vozidla na parkovacím místě). Mobilní aplikace bude dále informovat o dopravní situaci v Brně. Nyní je už aplikace vyvíjena a 22. června 2016 bude spuštěna její plná verze.
  2. část – instalace senzorů na detekování přítomnosti aut. Na Roosveltově ulici v Brně bylo nainstalováno celkem 75 senzorů, a to ve dvou termínech - v září 2014 a v srpnu 2015.

 

 

Realizace

  • Instalace senzorů na ulici Rooseveltova- srpen 2016.(Díky instalaci senzorů se zlepšila platební morálka.)
  • Výběrové řízení na vývoj mobilní aplikace od dubna 2015 do listopadu 2015.
  • Nyní probíhá vývoj mobilní aplikace-datum zhotovení 22. Června 2016.