Emisní zónování ve městě Brně

Cílem opatření je:

  • snižování emisí, hluku a jiných negativních vlivů způsobených dopravou
  • redukce dopravních zácp v určitých oblastech města, na určitých komunikacích nebo v určitých hodinách
  • v rámci pilotního projektu vytvořit vzorový mýtný systém
  • zvýšení příjmů na výstavbu a opravu dopravní infrastruktury, zlepšení hromadné dopravy

 

REALIZACE:

TOTO OPATŘENÍ BYLO ZRUŠENO A NEBYLO REALIZOVÁNO.