Centrální dispečink řízení dopravy

 

Cílem opatření je:

  • rozšířit stávající centrálního řízení a monitorování dopravy, s doplněním o subsystém databázové informace o infrastruktuře drážní dopravy a linkové autobusové dopravy
  • vybudování komplexního integrovaného řízení dopravy na území města Brna a vytvoření podmínek pro zlepšení celé řady významných dopravních kritérií.
  • cílené přerozdělení dopravního zatížení komunikační sítě
  • snížení negativních dopadů dopravy na životní prostředí ve městě
  • zvýšení bezpečnosti silničního provozu
  • odlehčení centrální oblasti města

 

REALIZACE:

  • Provedena analýza metody sběru dat
  • Průběžně probíhá fyzická kontrola v terénu
  • Průběžně jsou do databáze GIS vkládány údaje o městské hromadné dopravě