Zavedení rozšíření přepravy jízdních kol ve veřejné hromadné dopravě

Cílem opatření je zlepšit služby pro cestující, a to rozšířením služeb o možnost přepravy jízdních kol.

Očekávané výstupy opatření jsou následující:

 • nabídnout obyvatelům města nové možnosti přepravy jízdních kol v prostředcích veřejné hromadné dopravy
 • zavedení rozšířené přepravy jízdních kol na vybraných trasách
 • zlepšení nabídky služeb na území města Brna a v blízkém okolí
 • zlepšení kvality života obyvatel

 

 

Realizace

 • Zpracována studie na téma převážení kol ve vozech veřejné dopravy září 2013 - leden 2014
 • Příprava technické specifikace k výběrovému řízení prosinec 2014 - únor2015
 • Výběrové řízení proběhlo únor-březen 2015
 • Smlouva s dodavatelem byla podepsána 8. 4. 2015
 • Držáky na jízdní kola byly instalovány 15. 5. 2015 na autobusy linky 55, které vede ze Židenic do Mariánského údolí
 • Příprava na provoz (školení řidičů, zajištění pojištění, upřesnění pravidel při využití této služby, návod…) probíhala od 15. 5. -13. 6. 2015
 • 13. června 2015 vyjely poprvé“cyklobusy“ s držáky pro kola
 • Provoz trval do konce sezóny (do 31. 10. 2015)
 • Garantované "cyklobusy" budou provozovány každoročně v letních sezónách tj. vždy od 1. 4. Do 31. 10.

 

Základní informace

Nosiče na kola mají svařovanou pozinkovanou konstrukci, která je uchycena na čtyřech čepech. Kola jsou zavěšena na hácích a zafixována pomocí pásů suchých zipů, které umožňují velmi rychlé upevnění rámu kol. Zadní kolo drží také suchý zip a navíc je zabezpečeno zámečkem. Kola si cestující nakládají sami, řidič na ně dohlíží a kontroluje upevnění. Následně kolo řidič uzamkne. Majitel kola dostane žeton s číslem, na základě kterého je mu pak kolo vydáno. Řidič může na kola dohlížet pomocí kamery a monitoru v kabině. Monitor mohou sledovat i cestující. Kola na nosiči jsou navíc speciálně pojištěna. Pro přepravu jízdního kola na cyklonosiči platí běžný tarif IDS JMK.