Zahájení projektu CIVITAS 2MOVE2

Ve dnech 31. 1. a 1. 2. 2013 byl ve Stuttgartu slavnostně zahájen projekt CIVITAS 2MOVE2. Prvního jednání, tzv. kick-off meetingu, se zúčastnili zástupci všech čtyř partnerů projektu: měst Brna, Stuttgartu (Německo), Málagy (Španělsko) a Tel Avivu-Jaffy (Izrael).

 

 

Projekt CIVITAS 2MOVE2 navazuje na projekt CIVITAS ELAN, který byl také financován z prostředků 7. rámcového programu pro vědu a výzkum a bude pokračovat v hledání inovativních řešení v oblasti dopravy ve městě. Hlavním koordinátorem projektu 2MOVE2 je město Stuttgart, Brno se projektu účastní v roli tzv. vedoucího města.

Činnost projektu bude ukončena po čtyřech letech v roce 2016.

Bližší popis jednotlivých opatření, která budou ve městě Brně realizována najdete zde.

Zařazení článku: