"Doprava ve městě Brně" - diskuse s veřejností

 

Jednou z akcí Evropského týdne mobility (program ke stažení zde), který ve městě Brně již tradičně probíhá od 16. do 22. září, bude diskuse s veřejností na téma Doprava ve městě Brně.

 

Diskuse se uskuteční ve středu 18. září od 16:00 do 18:00 v Sále zastupitelů na Nové radnici.

 

Mobilita ve městě je jednou z klíčových oblastí, která ovlivňuje každodenní život obyvatel města Brna.  Nejedná se pouze o dopravu osob do zaměstnání, škol, za nákupy, volným časem, ale také o přepravu  zboží anebo o problematiku parkování.

Proto se Statutární město Brno rozhodlo připravit Plán udržitelné městské mobility (tzv. SUMP), komplexní dokument, jehož cílem je vytvořit dopravní systém, který poskytne optimální podmínky pro udržitelnou mobilitu osob i s ohledem na potřeby dopravy do velkých brněnských podniků.

 

Pro vytvoření skutečně funkčního systému se širokou podporou veřejnosti jsou také důležité  názory obyvatel města Brna na situaci v dopravě. Proto byla na středu 18. září připravena diskuse s veřejností, na níž budou poprvé představeny záměry, obsah a cíle připravovaného dokumentu a také způsob jakým bude veřejnost do jeho přípravy v příštích letech zapojena.

Bude také představen dokončovaný Plán mobility pro Technologického parku v Brně, který zpracovává Nadace Partnerství. Pro více informací navštivte tento odkaz

 

Přijďte se seznámit s připravovaným Plánem městské mobility a můžete také vyjádřit svůj názor!

 

Diskuse se uskuteční ve spolupráci projektu CIVITAS 2MOVE a projektu CH4LLENGE, zaměřeného na přípravu Plánů udržitelné mobility.

 

Zařazení článku: