Plánování udržitelné městské mobility – zkušenosti evropských měst

Dne 2. června 2016 se konala ve městě Brně konference evropského projektu CIVITAS 2MOVE2 zaměřená na plánování udržitelné mobility. Jejím cílem bylo představit nejen příklady konkrétních opatření, ale především řešení výzev, které sebou samotný proces plánování udržitelné městské mobility přináší.

Konference se zúčastnilo přes 40 účastníků z  českých měst. Na konferenci byl představen projekt CIVITAS 2MOVE2 a jedno z jeho opatření, které řeší proces přípravy plánů udržitelné městské mobility v partnerských městech projektu – Brně, Stuttgartu, Malaze a Tel Avivu. Dalšími přednášejícím byli experti z oblasti plánování udržitelné městské mobility z evropských měst - Kerstin Burggraf z Drážďan (Německo), Catalin Frangulea Pastor z Brašova (Rumunsko), Tünde Hajnal z Budapešti (Maďarsko), kteří ve svých přednáškách promluvili o jejich přístupu a zkušenostech s přípravou plánů udržitelné městské mobility. Hermann Hansy a Renate Zuckerstätter-Semela z Vídně prezentovali příklady spolupráce mezi městy a obcemi, spolupráce a koordinace je jedním z důležitých aspektů nejen plánování mobility. Dvě prezentace byly věnovány přípravě Plánu udržitelné městské mobility v Brně, první prezentace se zaměřila na popis postupu přípravy a dosavadní zjištění, v další prezentaci detailněji popisoval předseda Komise Smart City Brno Jaroslav Kacer spolupráci na formulaci vize plánu mobility,   

Plánování udržitelné městské mobility je komplexní plánovací proces, který vyžaduje nejen analýzu dopravních, ekonomických, demografických dat a dat z oblasti životních prostředí, ale především spolupráci, výměnu informací mezi odborníky i občany a také městy. Konference pořádaná v Brně umožnila propojení mezi odborníky z českých měst a experty z Evropy. Došlo k výměně zkušeností a znalostí v oblasti udržitelné městské mobility, která je strategickým plánovacím nástrojem místních samospráv, který podporuje vyvážený rozvoj a integraci všech druhů dopravy.

 

Program konference najdete na tomto odkaze.

 

Prezentace přednášené na konferenci:

 

 

 

 

Zařazení článku: