O projektu

Projekt CIVITAS ELAN

Projekt ELAN tvoří pět měst Brno (Česká republika), Gent (Belgie), Lublaň (Slovinsko), Porto (Portugalsko) a Záhřeb (Chorvatsko).

 

Města zapojená do projektu CIVITAS ELAN se mimo realizace jednotlivých opatření zaměřila také na  podporu zapojení občanů do procesu plánování a realizace dopravních řešení ve všech jeho stadiích.

Motto projektu CIVITAS ELAN je „zapojení a podpora občanů při rozvoji ohleduplných řešení dopravy pro čisté město, zajišťující kvalitní prostředí a zdraví všech obyvatel“. Proto jsou občané, jejich potřeby a očekávání na prvním místě.

 

 

Města projektu CIVITAS ELAN (Brno, Gent, Lublaň, Porto a Záhřeb) mají mnoho společných charakteristik, jsou to:

  • středně velká města se silnou identitou, bohatým kulturním dědictvím a kvalitním veřejným prostorem,
  • dynamická města, s velkým podílem studentů na populaci, který dodává kreativitu a schopnost odpovědět na budoucí výzvy;
  • města mají v průměru kolem 300.000 obyvatel (mimo Záhřeb),
  • ve městech se řeší realizaci velkých projektů, které jsou v různých stadiích přípravy (např. přestavba železniční stanice, staré průmyslové oblasti).
  •  

V rámci projektu CIVITAS ELAN bylo připraveno 69 opatření, která byla rozdělena do 8 pracovních balíčků podle tématických okruhů výzvy CIVITAS Plus.

Na jejich realizaci se podílelo téměř 40 partnerů.

Celkový rozpočet projektu CIVITAS ELAN byl  28, 6 mil. €, příspěvek EU činil 17,8 mil. €.

 

Projekt CIVITAS ELAN ve městě Brně

 

Město Brno se projetku CIVITAS ELAN účastní společně s partnerem -  Dopravním podnikem města Brna, a.s (DPMB, a.s.).

Během čtyř let se v rámci projektu CIVITAS ELAN realizovalo celkem 6 opatření, 3 Statutární město Brno a 3 opatření DPMB,a.s.

Celkový rozpočet na jejich realizaci činí více než 1,9 mil. €, maximální příspěvek EU téměř 1 mil. €.

 

Opatření byla zaměřena především na podporu veřejné dopravy.

 

Jedním z nich je Integrované centrum mobility - infostánek, kde mohou  obyvatelé i navštěvníci města získat inforamce o dopravě, plánovat trasy a také nakupovat jízdenky v  samoobslužní jízdenkový automat. Na zastávkách v ulicích Joštova a Česká byly instalovány informační panely s časy odjezdů a příjezdů vozidel MHD.

V rámci projektu CIVITAS ELAN bude také uskutečněn “dialog” s cestujícími, jehož cílem je poznat potřeby a požadavky cestujících.

Opatření DPMB, a.s.  byla zaměřena na zvyšování kvality služeb městské hromadné dopravy.

Optimalizací spotřeby elektrické energie došlo ke snížení spotřeby elektrické energie bez negativních dopadů na cestující.

Do jízdenkových automatů byl instalován systém, který automaticky hlásí dispečinku  poruchu, takto došlo ke zrychlení oprav a zvýšení komfortu služeb, které jsou cestujícím poskytovány.

V rámci projektu CIVITAS ELAN byly také představeny nové nízkopodlažní minibusy, které jsou díky upravenému interiéru určené především pro provoz na linkách č. 81 a 82. Ale v mimo špičkových hodinách jsou provozovány také na linkách, kde je nízká poptávka.

Město Brno uspořádalo série seminářů o plánování intermodální infrastrukty, kterého se zúčastnily zástupci partnerských měst i externí odborníci.

 

Závěrečnou brožuru projektu můžete najít zde.

 

Podrobnější informace o Iniciativě CIVITAS a jejím historickém vývoji můžete nalézt zde.