O projektu 2MOVE2

Statutární město se zapojilo do přípravy projektu s tematikou udržitelné městské dopravy do výzvy CIVITAS (7. rámcový program) ve skupině partnerů pod vedením města Stuttgart. Zpracovaný projekt s názvem 2MOVE2 byl doporučen řídícím orgánem 7. rámcového programu k realizaci s finančním příspěvkem Evropské unie.

Účast na projektu 2MOVE2 byla schválena na zasedání Zastupitelstva města Brna konaném dne 5. 4. 2011, tehdy ještě pod názvem SUIT - Udržitelná městská doprava. Ke změně názvu projektu došlo ve fázi negociace s orgány Evropské komise.

 

Statutární město Brno se bude účastnit projektu ve sdružení vedeném městem Stuttgart (Německo), dále jsou v projektu zapojena města Malaga (Španělsko) a Tel Aviv-Jaffa (Izrael). Dalšími spolupracujícími organizacemi jsou SSP Consult, Beratende Ingenieure, GmbH (Německo), Dopravní podnik města Brna, a.s. (DPMB, a.s.), University of Stuttgart (Německo), Technion – Israel Institute of Technology (Izrael). Během realizace projektu bude statutární město Brno koordinovat své vlastní „lokální“ konsorcium, v němž má město Brno dva partnery DPMB, a.s., a Brněnské komunikace, a.s.

 

Statutární město Brno a Dopravní podnik města Brna, a.s. do projektu navrhly celkem osm různorodých opatření, jejichž popis naleznete na jiné části těchto stránek.

 

Statutární město Brno se projektu bude účastnit aktivitami s celkovými náklady ve výši 1 495 865,31 € (38 144 565 Kč při kurzu 25,50 CZK/EUR), příspěvek z EU bude činit přibližně 57% celkových nákladů, což je 854 620,31 € (21 792 818 Kč) a příspěvek statutárního města Brna na spolufinancování projektu bude činit 641 245 € (16 351 748 Kč).

Z celkového rozpočtu statutárního města Brna bude 177 410 € věnováno na výzkum a vývoj, 1 188 760 € na demonstrační aktivity (viz přehled opatření), 27 800 € na management projektu a 101 895,31 € na další položky (například vyhodnocování a propagaci projektu).

 

Další část rozpočtu připadá na zapojení DPMB, kdy výše celková výše činí 765 132,35 € (19 510 875 Kč) a příspěvek EU 386 066,18 € (9 844 688 Kč), což představuje přibližně 50 %.

 

Celkový rozpočet projektu je 9 112 397,12 € (232 366 127 Kč). Finální verze rozpočtu jako celku i jednotlivých položek bude známa až po ukončení negociační fáze s Evropskou komisí. Předpokládaný harmonogram realizace je prosinec 2012 - listopad 2016.

 

Podrobnější informace o Iniciativě CIVITAS a jejím historickém vývoji můžete nalézt zde.