Iniciativa CIVITAS bude v Brně pokračovat!

Město Brno bylo Evropskou komisí vybráno k účasti v projektu CIVITAS 2MOVE2 a Zastupitelstvo města Brna pak na svém zasedání dne 4. 9. 2012 Dohodu o sdružení (obdoba partnerské smlouvy) schválilo.

 Realizováno bude v jeho rámci 8 opatření zaměřených na široké spektrum cílů z oblasti dopravy. Na úspěšné opatření projektu CIVITAS ELAN, kterým je systém úspory elektrické energie díky regulaci vytápění, chce Dopravní podnik města Brna navázat testováním rekuperace brzdné energie ve svých trolejbusech, zaváděním elektrických minibusů nebo rozšiřováním nabídky služeb pro cyklisty. Statutární město Brno se prostřednictvím Odboru dopravy zaměří zejména na logistiku nákladní dopravy v centru města, inovativní postupy řešení parkování (propojování platebních systémů s DPMB, stavba parkovišť Park&Ride), nebo studii proveditelnosti emisního zónování v Brně. Rozpočet projektu 2MOVE2 ve městě Brně je plánován ve výši 2,2 mil. € (55 mil. Kč). Partnerskými městy v konsorciu projektu CIVITAS 2MOVE2 jsou společně s Brnem ještě vedoucí město Stuttgart (Německo) a dále Malaga (Španělsko) a Tel Aviv-Jaffa (Izrael).

Zařazení článku: