ICM

Návštěvníci Integrovaného centra mobility

Jací jsou návštěvníci Integrovaného centra mobility a na co se ptají?

Jak již víte z našich webových stránek, Integrované centrum mobility (ICM) přivítalo v lednu 2012 svého 3000. návštěvníka. V pondělí 12. března 2012, tedy necelý půlrok po otevření, přišel do našeho infocentra už 4 000. návštěvník.

A jací jsou vlastně návštěvníci Integrovaného centra mobility?

Z převážné většiny jsou to Češi (92,5 %), avšak téměř každý 13. návštěvník brněnského ICM je cizinec. Celkem zde bylo již 299 cizinců, nejvíce z nich bylo anglicky mluvících. Zastoupeny jsou ale i jiné jazykové skupiny a národnosti, včetně Japonska, jak můžete vidět na grafu č. 1.

S nástupem turistické sezóny očekáváme, že se bude počet domácích i zahraničních turistů v ICM postupně zvyšovat.

 

Graf 1: Jazyková příslušnost cizinců, kteří navštívili ICM (ke 12. 3. 2012)

Zdroj: monitoring  pracovníků ICM 

Co se týče věkového rozložení návštěvníků brněnského ICM, převládají s 83,6 % lidé v produktivním věku. Druhou nejvíce zastoupenou věkovou skupinou jsou senioři, jichž je mezi návštěvníky desetina. Trochu nás mrzí, že mezi mladými lidmi není zatím o služby ICM takový zájem. Tuto skutečnost bychom ale rádi změnili a proto jsme již oslovili univerzity s nabídkou služeb ICM. 

IMC navštěvují ženy a muži zhruba stejně často, přičemž ženy tvoří 50,4 % a muži zbylých  49,6 %.

 

Zařazení článku: