ICM

Tento štítek musí být přiřazen obsahu, který se má zobrazit v části věnované Integrovanému centru mobility.

Závěrečný informační newsletter projektu CIVITAS ELAN

Projekt CIVITAS ELAN ukončil svou činnost již v říjnu loňského roku.

Některá opatření však pokračují i po oficiálním konci.

Zajímá Vás, čeho bylo v rámci projektu CIVITAS ELAN dosaženo v Brně, Gentu, Portu, Lublani nebo Záhřebu?

Podívejte se na závěrečný informační newsletter.

 

Zařazení článku: 

Závěrečná konference projektu CIVITAS ELAN

Ve dnech 20. a 21. září 2012 se v Brně uskutečnila Závěrečná konference projektu CIVITAS ELAN. Na této akci, kam byli pozváni zástupci měst a dopravních podniků z České republiky, stejně tak jako koordinátor 7. rámcového programu v České republice, byly prezentovány výsledky implementace projektu CIVITAS ELAN.

Statutární město Brno spolu se svým partnerem Dopravním podnikem města Brna, a.s. realizovalo během let 2008-2012 šest opatření. Celkové náklady projektu byly vyčísleny na 1 850 000 EUR, příspěvek Evropské komise činil 965 000 EUR.

Protože byl projekt CIVITAS ELAN zaměřen na podporu udržitelné mobility, uskutečnila se jeho závěrečná konference v rámci Evropského týdne mobility 2012, jako jedna z aktivit.

Účastníky konference přivítal náměstek primátora pan Ladislav Macek.

 

Následně byly představeny výsledky implementace jednotlivých opatření, prezentace můžete najít na naledujících odkazech:

CIVITAS ELAN: Za čistší a kvalitnější dopravu ve městě Brně 

Zlepšování služeb pro osoby se sníženou  mobilitou: zavedení nízkopodlažních minibusů

Jak dostat dopravní informace k občanům? Integrované centrum mobility

Optimalizace spotřeby elektrické energie v tramvajích a trolejbusech

Komplexní dialog s cestujícími: aktualizace dopravního plánu

Systém diagnostiky jízdenkových automatů

 

Nedílnou součástí realizace projektu byly také propagační aktivity, které byly zaměřeny na prezentaci opatření i na obecnější představení Iniciativy CIVITAS a zapojování občanů. Další důležitou součástí projektu bylo také hodnocení výsledků a přínosů opatření. Zkušenosti města Brna byly shrnuty v následujících prezentacích:

Jak se cestuje po Brně? Studie dělby přepravní práce ve městě Brně

Diseminace – propagace projektu CIVITAS ELAN

Evaluace přínosů opatření projektu CIVITAS ELAN

 

Druhý den konference byl určen pro přednášky partnerů, jednalo se o možnosti zapojení do 7. rámcového programu:

Program CIVITAS

Možnosti zapojení do 7. rámcového programu

 

A také zkušenosti dalšího českého města, Ústí nad Labem, s výzvou CIVITAS Plus:

CIVITAS ARCHIMEDES – Ústí nad Labem

 

Město Brno je jedním z pouze čtyř evropských měst, které se budou výzev Iniciativy CIVITAS účastnit dvakrát. Na závěr konference proto bylo představeno pokračování, projekt CIVITAS 2MOVE2:

Brno pokračuje v boji za udržitelnou mobilitu I: CIVITAS 2MOVE2

Brno pokračuje v boji za udržitelnou mobilitu II: Vize městské dopravy v Brně

 

 

   

 

Zařazení článku: 

Návštěvníci Integrovaného centra mobility

Jací jsou návštěvníci Integrovaného centra mobility a na co se ptají?

Jak již víte z našich webových stránek, Integrované centrum mobility (ICM) přivítalo v lednu 2012 svého 3000. návštěvníka. V pondělí 12. března 2012, tedy necelý půlrok po otevření, přišel do našeho infocentra už 4 000. návštěvník.

A jací jsou vlastně návštěvníci Integrovaného centra mobility?

Z převážné většiny jsou to Češi (92,5 %), avšak téměř každý 13. návštěvník brněnského ICM je cizinec. Celkem zde bylo již 299 cizinců, nejvíce z nich bylo anglicky mluvících. Zastoupeny jsou ale i jiné jazykové skupiny a národnosti, včetně Japonska, jak můžete vidět na grafu č. 1.

S nástupem turistické sezóny očekáváme, že se bude počet domácích i zahraničních turistů v ICM postupně zvyšovat.

 

Graf 1: Jazyková příslušnost cizinců, kteří navštívili ICM (ke 12. 3. 2012)

Zdroj: monitoring  pracovníků ICM 

Co se týče věkového rozložení návštěvníků brněnského ICM, převládají s 83,6 % lidé v produktivním věku. Druhou nejvíce zastoupenou věkovou skupinou jsou senioři, jichž je mezi návštěvníky desetina. Trochu nás mrzí, že mezi mladými lidmi není zatím o služby ICM takový zájem. Tuto skutečnost bychom ale rádi změnili a proto jsme již oslovili univerzity s nabídkou služeb ICM. 

IMC navštěvují ženy a muži zhruba stejně často, přičemž ženy tvoří 50,4 % a muži zbylých  49,6 %.

 

Zařazení článku: