CIVITAS ELAN

Tento štítek musí být přiřazen obsahu, který se má zobrazit v části věnované projektu CIVITAS ELAN

Závěrečný informační newsletter projektu CIVITAS ELAN

Projekt CIVITAS ELAN ukončil svou činnost již v říjnu loňského roku.

Některá opatření však pokračují i po oficiálním konci.

Zajímá Vás, čeho bylo v rámci projektu CIVITAS ELAN dosaženo v Brně, Gentu, Portu, Lublani nebo Záhřebu?

Podívejte se na závěrečný informační newsletter.

 

Zařazení článku: 

Linky 81 a 82 obslouží více zastávek

 

Linka 82 nově obsluhuje zastávky Strnadova a Mikulovská. „Její trasa se navíc prodloužila až do zastávky Pálavské náměstí,“ uvedl vedoucí dopravního odboru DPMB Jan Seitl. „Spoje linek 81 a 82 jsou určené především pro hendikepované cestující, ale mohou je bez omezení využívat všechny skupiny cestujících. Linka 82 bude mezi Líšní a Vinohrady nově zastavovat například u pošty v zastávce Strnadova,“ doplnil Seitl. V oblasti Líšně a Vinohrad přibyl také jeden školní spoj jedoucí ráno z Pálavského náměstí ke škole a poliklinice na Horníkově.

Linka 81 opět zajíždí do zastávky hrad Špilberk, což je přínos zejména pro méně pohyblivé cestující. Obsluha této zastávky funguje pouze v turistické sezóně, potrvá do konce října. Původně měly autobusy jezdit na Špilberk už od dubna, kvůli špatnému počasí byl termín o měsíc odložen.

 

Článek převzat ze stránek Dopravního podniku města Brna, a.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zařazení článku: 

Vědecká publikace projektu CIVITAS ELAN

Vědecká publikace "Rethinking everyday mobility" byla editována Francem Trčekem a Dragem Kosem.

 

Její cílem bylo popsat výzkumné aspekty implementace opatření projektu CIVITAS ELAN a také nové metodologické přístupy, které byly při realizaci projektu vytvořeny. Protože je Inciativa CIVITAS financované z programů pro vědu a výzkum jsou vědecko výzkumná zjištění jedním z důležitých výsledků projektu. 

 

Na její přípravě spolupracovali vědečtí pracovníci z měst a především univerzit zapojených do projektu CIVITAS ELAN. Témata, kterým se tato publikace věnuje se zaměřují na problematiku mobility ve městech. Články uveřejněné v této publikace tak zabývají cyklistikou (Gent, Lublaň), přípravou dopravních plánů (Brno), použitím rostlinného oleje jako paliva (Záhřeb), mimo to jsou zahrnuty také články zaměřené na evaluaci dopadů opatření a sociologické aspekty mobility.

 

 

Vědeckou publikaci v anglickém jazyce si můžete stáhnut zde: první část (PDF 7,6 MB) a druhá část (PDF 7,3 MB).

 

Zařazení článku: 

Závěrečná konference projektu CIVITAS ELAN

Ve dnech 20. a 21. září 2012 se v Brně uskutečnila Závěrečná konference projektu CIVITAS ELAN. Na této akci, kam byli pozváni zástupci měst a dopravních podniků z České republiky, stejně tak jako koordinátor 7. rámcového programu v České republice, byly prezentovány výsledky implementace projektu CIVITAS ELAN.

Statutární město Brno spolu se svým partnerem Dopravním podnikem města Brna, a.s. realizovalo během let 2008-2012 šest opatření. Celkové náklady projektu byly vyčísleny na 1 850 000 EUR, příspěvek Evropské komise činil 965 000 EUR.

Protože byl projekt CIVITAS ELAN zaměřen na podporu udržitelné mobility, uskutečnila se jeho závěrečná konference v rámci Evropského týdne mobility 2012, jako jedna z aktivit.

Účastníky konference přivítal náměstek primátora pan Ladislav Macek.

 

Následně byly představeny výsledky implementace jednotlivých opatření, prezentace můžete najít na naledujících odkazech:

CIVITAS ELAN: Za čistší a kvalitnější dopravu ve městě Brně 

Zlepšování služeb pro osoby se sníženou  mobilitou: zavedení nízkopodlažních minibusů

Jak dostat dopravní informace k občanům? Integrované centrum mobility

Optimalizace spotřeby elektrické energie v tramvajích a trolejbusech

Komplexní dialog s cestujícími: aktualizace dopravního plánu

Systém diagnostiky jízdenkových automatů

 

Nedílnou součástí realizace projektu byly také propagační aktivity, které byly zaměřeny na prezentaci opatření i na obecnější představení Iniciativy CIVITAS a zapojování občanů. Další důležitou součástí projektu bylo také hodnocení výsledků a přínosů opatření. Zkušenosti města Brna byly shrnuty v následujících prezentacích:

Jak se cestuje po Brně? Studie dělby přepravní práce ve městě Brně

Diseminace – propagace projektu CIVITAS ELAN

Evaluace přínosů opatření projektu CIVITAS ELAN

 

Druhý den konference byl určen pro přednášky partnerů, jednalo se o možnosti zapojení do 7. rámcového programu:

Program CIVITAS

Možnosti zapojení do 7. rámcového programu

 

A také zkušenosti dalšího českého města, Ústí nad Labem, s výzvou CIVITAS Plus:

CIVITAS ARCHIMEDES – Ústí nad Labem

 

Město Brno je jedním z pouze čtyř evropských měst, které se budou výzev Iniciativy CIVITAS účastnit dvakrát. Na závěr konference proto bylo představeno pokračování, projekt CIVITAS 2MOVE2:

Brno pokračuje v boji za udržitelnou mobilitu I: CIVITAS 2MOVE2

Brno pokračuje v boji za udržitelnou mobilitu II: Vize městské dopravy v Brně

 

 

   

 

Zařazení článku: