CIVITAS 2MOVE2

Tento štítek musí být přiřazen obsahu, který se má zobrazit v části věnované projektu CIVITAS 2MOVE2.

Evropská konference "Parkování ve městech"

Konference s názvem “Parkování ve městech“ se konala 14. dubna 2016 v Areálu dopravní výchovy a vzdělávání v Brně ve spolupráci projektu CIVITAS 2MOVE2 a organizace CIVINET Česká a Slovenská republika.

Přes 70 účastníků z České a Slovenské republiky se zúčastnilo této konference zaměřené na představení managementu parkování, strategií podporujících efektivnější využití různých druhů infrastruktury pro parkování, čímž je dosaženo cílů dopravní, územně-plánovací, ekonomické a environmentální politiky.

 

Na konferenci byla představeny příklady řešení statické dopravy ve městech projektu CIVITAS 2MOVE2 (Stuttgart, Tel Aviv, Malaga a Brno) a také další příklady řešení v České republice.

 

Program konference si můžete stáhnout zde.

 

Jednotlivé příspěvky z konference jsou ke stažení zde:

Zkušenosti města Brna s realizací projektu parkoviště park and ride a tzv. chytrého parkování. Část 1.

Zkušenosti města Brna s realizací projektu parkoviště park and ride a tzv. chytrého parkování. Část 2.

Zkušenosti s realizací rezidentního parkování ve Stuttgartu

Parkovaní v metropolitní oblasti Tel Avivu – zkušenosti se snižováním počtu parkovacích míst

Opatření v oblasti inteligentního parkování v Malaze

Aktivity sítě CIVINET na podporu udržitelné dopravy ve městech České a Slovenské republiky

Inovativní technologie a koncepty parkování

Moderní koncepce parkování ve městech

Zařazení článku: 

CIVITAS dny 2016

Přijďte s námi oslavit CIVITAS dny! 

v pátek 16. 9. 2016 od 10:00 do 16:00 hodin u stánku DPMB na ulici Joštova. Budete se moci vyfotit v naší fotobudce, podívat se, jak funguje cyklobus a Vaše děti si mohou zahrát soutěže o pěkné dárky a odnést si balónek:)

V sobotu 17. 9. 2016 od 9:00 do 15:00 hodin budeme slavit v arálu Dopravního hřiště Riviéra Brno na ulici Bauerova 322/7. Zde jsou nachystané soutěže, balónky, občerstvení a pro děti i malování na obličej. 

Tak za námi dojděte, dozvíte se plno zajímavých informací o našem projektu, Vaše děti se poučí o bezpečnosti silničního provozu a dospělí si mohou v sobotu vyzkoušet, jak je nebezpečné řídit pod vlivem alkoholu nebo jaké je to se obrátit s autem při autonehodě.

Budeme se těšit!

Váš tým CIVITAS 2MOVE2

         

Zařazení článku: 

Plánování udržitelné městské mobility – zkušenosti evropských měst

Dne 2. června 2016 se konala ve městě Brně konference evropského projektu CIVITAS 2MOVE2 zaměřená na plánování udržitelné mobility. Jejím cílem bylo představit nejen příklady konkrétních opatření, ale především řešení výzev, které sebou samotný proces plánování udržitelné městské mobility přináší.

Konference se zúčastnilo přes 40 účastníků z  českých měst. Na konferenci byl představen projekt CIVITAS 2MOVE2 a jedno z jeho opatření, které řeší proces přípravy plánů udržitelné městské mobility v partnerských městech projektu – Brně, Stuttgartu, Malaze a Tel Avivu. Dalšími přednášejícím byli experti z oblasti plánování udržitelné městské mobility z evropských měst - Kerstin Burggraf z Drážďan (Německo), Catalin Frangulea Pastor z Brašova (Rumunsko), Tünde Hajnal z Budapešti (Maďarsko), kteří ve svých přednáškách promluvili o jejich přístupu a zkušenostech s přípravou plánů udržitelné městské mobility. Hermann Hansy a Renate Zuckerstätter-Semela z Vídně prezentovali příklady spolupráce mezi městy a obcemi, spolupráce a koordinace je jedním z důležitých aspektů nejen plánování mobility. Dvě prezentace byly věnovány přípravě Plánu udržitelné městské mobility v Brně, první prezentace se zaměřila na popis postupu přípravy a dosavadní zjištění, v další prezentaci detailněji popisoval předseda Komise Smart City Brno Jaroslav Kacer spolupráci na formulaci vize plánu mobility,   

Plánování udržitelné městské mobility je komplexní plánovací proces, který vyžaduje nejen analýzu dopravních, ekonomických, demografických dat a dat z oblasti životních prostředí, ale především spolupráci, výměnu informací mezi odborníky i občany a také městy. Konference pořádaná v Brně umožnila propojení mezi odborníky z českých měst a experty z Evropy. Došlo k výměně zkušeností a znalostí v oblasti udržitelné městské mobility, která je strategickým plánovacím nástrojem místních samospráv, který podporuje vyvážený rozvoj a integraci všech druhů dopravy.

 

Program konference najdete na tomto odkaze.

 

Prezentace přednášené na konferenci:

 

 

 

 

Zařazení článku: 

Elektrobus Rampini ALE EL v Brně

V novém čísle časopisu Československý Dopravák (01/2014), naleznete informace o testování elektrobusu Rampini ALE EL v České republice, které probíhalo v Brně, v Pardubicích, v Praze a v Českých Budějovicích.

Hlavním iniciátorem zapůjčení elektrobusu Rampini ALE EL byl Dopravní podnik města Brna, a.s., který elektrobus testoval v rámci projektu CIVITAS 2MOVE2. Jedno z opatření tohoto projektu se týká právě zavedení tří elektrobusů pro dopravu v centru města

Na následujícím odkaze najdete článek z Československého Dopraváku (01/2014) o testování elektrobusu v Brně.

Zařazení článku: 

Průzkum projektu CIVITAS 2MOVE2

 

V rámci projektu CIVITAS 2MOVE2 bychom rádi zjistili vaše názory na některé aspekty dopravy ve městě Brně.

Proto jsme připravili krátký dotazník, který můžete vyplnit na tomto odkazu.

 

Dotazník také můžete vyplnit během Dne CIVITAS, který se uskuteční v sobotu 21. září u Informačního stánku na Joštově ulici.

 

Děkujeme!

Zařazení článku: 

"Doprava ve městě Brně" - diskuse s veřejností

 

Jednou z akcí Evropského týdne mobility (program ke stažení zde), který ve městě Brně již tradičně probíhá od 16. do 22. září, bude diskuse s veřejností na téma Doprava ve městě Brně.

 

Diskuse se uskuteční ve středu 18. září od 16:00 do 18:00 v Sále zastupitelů na Nové radnici.

 

Mobilita ve městě je jednou z klíčových oblastí, která ovlivňuje každodenní život obyvatel města Brna.  Nejedná se pouze o dopravu osob do zaměstnání, škol, za nákupy, volným časem, ale také o přepravu  zboží anebo o problematiku parkování.

Proto se Statutární město Brno rozhodlo připravit Plán udržitelné městské mobility (tzv. SUMP), komplexní dokument, jehož cílem je vytvořit dopravní systém, který poskytne optimální podmínky pro udržitelnou mobilitu osob i s ohledem na potřeby dopravy do velkých brněnských podniků.

 

Pro vytvoření skutečně funkčního systému se širokou podporou veřejnosti jsou také důležité  názory obyvatel města Brna na situaci v dopravě. Proto byla na středu 18. září připravena diskuse s veřejností, na níž budou poprvé představeny záměry, obsah a cíle připravovaného dokumentu a také způsob jakým bude veřejnost do jeho přípravy v příštích letech zapojena.

Bude také představen dokončovaný Plán mobility pro Technologického parku v Brně, který zpracovává Nadace Partnerství. Pro více informací navštivte tento odkaz

 

Přijďte se seznámit s připravovaným Plánem městské mobility a můžete také vyjádřit svůj názor!

 

Diskuse se uskuteční ve spolupráci projektu CIVITAS 2MOVE a projektu CH4LLENGE, zaměřeného na přípravu Plánů udržitelné mobility.

 

Zařazení článku: 

Zahájení projektu CIVITAS 2MOVE2

Ve dnech 31. 1. a 1. 2. 2013 byl ve Stuttgartu slavnostně zahájen projekt CIVITAS 2MOVE2. Prvního jednání, tzv. kick-off meetingu, se zúčastnili zástupci všech čtyř partnerů projektu: měst Brna, Stuttgartu (Německo), Málagy (Španělsko) a Tel Avivu-Jaffy (Izrael).

 

 

Projekt CIVITAS 2MOVE2 navazuje na projekt CIVITAS ELAN, který byl také financován z prostředků 7. rámcového programu pro vědu a výzkum a bude pokračovat v hledání inovativních řešení v oblasti dopravy ve městě. Hlavním koordinátorem projektu 2MOVE2 je město Stuttgart, Brno se projektu účastní v roli tzv. vedoucího města.

Činnost projektu bude ukončena po čtyřech letech v roce 2016.

Bližší popis jednotlivých opatření, která budou ve městě Brně realizována najdete zde.

Zařazení článku: 

Závěrečná konference projektu CIVITAS ELAN

Ve dnech 20. a 21. září 2012 se v Brně uskutečnila Závěrečná konference projektu CIVITAS ELAN. Na této akci, kam byli pozváni zástupci měst a dopravních podniků z České republiky, stejně tak jako koordinátor 7. rámcového programu v České republice, byly prezentovány výsledky implementace projektu CIVITAS ELAN.

Statutární město Brno spolu se svým partnerem Dopravním podnikem města Brna, a.s. realizovalo během let 2008-2012 šest opatření. Celkové náklady projektu byly vyčísleny na 1 850 000 EUR, příspěvek Evropské komise činil 965 000 EUR.

Protože byl projekt CIVITAS ELAN zaměřen na podporu udržitelné mobility, uskutečnila se jeho závěrečná konference v rámci Evropského týdne mobility 2012, jako jedna z aktivit.

Účastníky konference přivítal náměstek primátora pan Ladislav Macek.

 

Následně byly představeny výsledky implementace jednotlivých opatření, prezentace můžete najít na naledujících odkazech:

CIVITAS ELAN: Za čistší a kvalitnější dopravu ve městě Brně 

Zlepšování služeb pro osoby se sníženou  mobilitou: zavedení nízkopodlažních minibusů

Jak dostat dopravní informace k občanům? Integrované centrum mobility

Optimalizace spotřeby elektrické energie v tramvajích a trolejbusech

Komplexní dialog s cestujícími: aktualizace dopravního plánu

Systém diagnostiky jízdenkových automatů

 

Nedílnou součástí realizace projektu byly také propagační aktivity, které byly zaměřeny na prezentaci opatření i na obecnější představení Iniciativy CIVITAS a zapojování občanů. Další důležitou součástí projektu bylo také hodnocení výsledků a přínosů opatření. Zkušenosti města Brna byly shrnuty v následujících prezentacích:

Jak se cestuje po Brně? Studie dělby přepravní práce ve městě Brně

Diseminace – propagace projektu CIVITAS ELAN

Evaluace přínosů opatření projektu CIVITAS ELAN

 

Druhý den konference byl určen pro přednášky partnerů, jednalo se o možnosti zapojení do 7. rámcového programu:

Program CIVITAS

Možnosti zapojení do 7. rámcového programu

 

A také zkušenosti dalšího českého města, Ústí nad Labem, s výzvou CIVITAS Plus:

CIVITAS ARCHIMEDES – Ústí nad Labem

 

Město Brno je jedním z pouze čtyř evropských měst, které se budou výzev Iniciativy CIVITAS účastnit dvakrát. Na závěr konference proto bylo představeno pokračování, projekt CIVITAS 2MOVE2:

Brno pokračuje v boji za udržitelnou mobilitu I: CIVITAS 2MOVE2

Brno pokračuje v boji za udržitelnou mobilitu II: Vize městské dopravy v Brně

 

 

   

 

Zařazení článku: