Snížení energetické náročnosti vozidel veřejné dopravy

Cílem tohoto opatření je snížení energetické náročnosti elektrických vozidel veřejné dopravy – tramvají a trolejbusů.

Očekávané výstupy tohoto opatření:

  • Využití elektrické energie, vzniklé při brzdění vozidla trakčním motorem
  • Snížení odběrových špiček v napájecí soustavě
  • Využití akumulované energie pro omezený provoz vozidla bez trolejového vedení
  • Snížení energetické náročnosti provozu vozidel městské hromadné dopravy, poháněných elektrickou energií

 

REALIZACE:

  • Studie Snížení energetické náročnosti ve vozech veřejné dopravy byla zpracována v listopadu 2014
  • Studie nedoporučila umístit požadovanou technoligii na staré typy trolejbusů, toto řešení není efektivní a je technicky komplikované
  • Studie doporučuje nainstalovat požadovanou technologii na nové standardní 12m trolejbusy, ty však budou poptávány v roce 2016
  • Z těchto technických důvodů bylo opatření zastaveno a dále není realizováno.